Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm 

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 110a- Mật tông Phật giáo là gì?

Bài 110b- Tịnh độ tông và Thiền tông

Bái 110c- Đạo sĩ là gì

Bài 110d- Tà Mẫu là gì?

Bài 110e- Bề Trên

Bài 110f- 9 Luật Trời

Bài 110g- KHẢO VƯỢT

Bài 110i-Giá trị của tiền

Bài 110k- Bệnh sỹ người lớn

Bài 110l- Cái gì mang đi khi ta chết

Bài 110m- VÌ SAO?

Bài 110n- Bát hương cháy lành dữ?

Bài 110p- Mệnh và chuyển đổi Mệnh của người Trần

Bài 110q- Chim Yến đáng thương

 

Thống kê truy cập

15860635
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2446
3897
6343

Articles

Ep16- The Number 9 Rule of Troi

   Troi, the Creator, promulgated a Rule, called the number 9 Rule which governs every operation in the Universe. This Rule works around the number 9 which is the highest number of the single digit sequence. This Rule is shown as follows:

   1. Troi consisted of 9 satellite globes which are rotating around one center globe at the speed of thousand times higher than the speed of light (which is about 300,000 kilometre per second). The center and 9 satellite globes also spin altogether at the speed of hundreds of times higher than the speed of light. So, these two kinds of movements displace the movement of Troi, make Troi spin at a very high speed, but always stand at the center of the Universe. 

   2. Troi consisted of 9 components: Five Units Kim Moc Thuy Hoa Tho, heat, energy, light and electron. These are elements that are sufficient to create the Universe and all beings. 

   3. There are 9 Composed Forces (CF) of Troi to create Universe and men. They are: 

+ Atomic CF: created the universe.

+ Living  CF: created all living beings.

+ Spiritual CF: created the Astral men.

+ Physical CF: created Rough men.

+ Tze CF: is a part of Troi placed in each Astral man and the astral of a Rough man to monitor every activity of men in the Universe.

+ Sound  CF: created sound.

+ Heat CF: created hot and cold state.

+ Energy CF: created visible and invisible energy, i.e physical and subtle energy.

+ Supernatural optics CF: created light and darkness.

   4. There are 9 Tze levels of Troi (seeEp13- Don't conceal from Troi if you want to live!)

   5. Troi has 5 Departments which are Kim Department, Moc Department, Thuy Department, Hoa Department and Tho Department. The thickness of operation space of each Department is 9 km. see acticle 32

   6. The Universe was created out of 9 components: system of planets, planets, energy, heat, light, Astral men, Rough men, animals and plants.

   7. All systems of planets (there are 147 systems of planets in the Universe now) have one center planet and 9 satellite planets rotating surrounding the center one. The Solar system has the Sun and 9 other planets rotating on different orbits surrounding the Sun.

   8. Every planet in the Universe has a core at the center and 9 layers surrounding it, with the thickness of each layer equal one ninth of the planet’s diameter.

   9. Each planet has an Information layer covering it. The thickness of this Information layer counting from the surface of the planet upward equal one ninth of its diameter. Every activity on the planet is recorded in this layer.(see also Article p13- Don't conceal from Troi if you want to live!)

   10. There are 9 levels of mankind civilisation among planets in the Universe. Mankind has not yet occupied Civilisation level 1,2,3 and 4. Level 5 is the civilisation of planet Zoh, level 6 is planet Hoph, level 7 is Thiaoba, level 8 is Tzod (Earth) and level 9 is planet Dhot.

  11. Divine Khi pillar is of 9 meter high: there are many divine Khi pillars on the planets in the Universe with 5 colours: Green, Red, White, Yellow and Black. Those are parts of Troi Kim Moc Thuy Hoa Tho, that are placed in some places on those planets for monitoring all operations of the planets and mankind on them. Every Divine Khi pillar has the same height of 9 meter, only different in the strength of Khi arised. (Picture 1 is a Khi Pillar infront of Statue of Buddha)

           

            Picture 1                                                       Picture 2

  12. There are 9 levels of subtleness of light in the invisible space. They are: De, Than Linh, Tien Than, Cao Tang Bo Tat, Kim Cuong Bo Tat, La Han, Phat (no name), High Buddha, Upper Buddha. Nguc (Hell) level where there is only darkness is not permitted to count in here.

  13. Human body has 1018 cells, which is a multiple of 9

  14. There are 9 layers of aura of Rough man (Picture 2). These are 9 layers of aura (or 9 levels of aura or 9 levels of Via/supersensuous state) to assess the kind heart in mind of each Rough man. The more level of kindness a person is the higher his level of aura is, the ligher his Via state is.

   15. There are 9 chakras in the chakras system of a man. They are: Truong Cuong (Long and Rigid); Dan Dien (Elixir Field or Dantian), Ty (Spleen), Tam (Heart), Thien Dot (Heaven Projection), An Duong (Hall of Impression), Bach Hoi (One Hundred Meetings), Tam Bao (Heart Cover) and Dan Trung (Middle of the Chest). (Picture 3) 

 

                     Picture 3

   16. The Rough Man has 9  characteristics of thinking. They are: Logical, Astrological, Spiritual, Mental, Physical/Material, Mindful, Thinking, feeling, and Physiological. These are the capabilities of men to contact with the existing reality surrounding them. (whilst the Astral men have only 3 characteristics: logical, astrological and Spiritual)

   17. Troi has 9 laws, which are:

+ Law of Troi Supreme Power

+ Law of Ying and Yang

+ Law of Motion of the Universe

+ Law of Number 9 Rule

+ Law of The first of a herd

+ Law of Spirit

+ Law of Natural Selection

+ Law of Life and Death

+ Law of Cause and Effect

   Once we comprehend the number 9 Rule as mentioned above, we should apply it in every aspect of life to make life easier. For example when we build a house, every dimension of the house should be made to evenly divide by 3 (3 is one third of 9). For example, the ceiling height is 2.7m; 3.0m; 3.3m or 3.6m, all evenly divided by 3. The door height is 1.8m; 2.1m or 2.4m, all can divided by 3. If a house has all dimensions divided evenly by 3, it will look harmonious, proportionate and nice. Living in such house will have many advantages as it follows the laws of Troi. A standard brick has dimension of 22x11x6 centimetre which are the divisor of the thickness of the wall 33cm (evenly divided by 3). Application of number 9 Rule can also include: building a complex with one house at the center and 9 other houses surrounding it (resembling the Sun and 9 planets rotating surrounding it). A construction project can have 9 such group of  buildings. The number of floors for a building can be 3, 6, 9, 18, 27…72. The number of rooms in a house can be 3, 6, 9, 18, 27… (all are multiple or divisor of 9). There are many application of 9 in life such as the number of students in a class may 9, 18, 27; or rewarding 9 particular students; giving 9, 18, 27 aid boxes to poor people; a row of trees with 9 trees; a garden with 3, 6, 9 rows of vegetables; a code of law consists of the number of articles divided by 9 etc. All of those are following the Rule of Troi.

Prof Dich