Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm 

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 110a- Mật tông Phật giáo là gì?

Bài 110b- Tịnh độ tông và Thiền tông

Bái 110c- Đạo sĩ là gì

Bài 110d- Tà Mẫu là gì?

Bài 110e- Bề Trên

Bài 110f- 9 Luật Trời

Bài 110g- KHẢO VƯỢT

Bài 110i-Giá trị của tiền

Bài 110k- Bệnh sỹ người lớn

Bài 110l- Cái gì mang đi khi ta chết

Bài 110m- VÌ SAO?

Bài 110n- Bát hương cháy lành dữ?

Bài 110p- Mệnh và chuyển đổi Mệnh của người Trần

Bài 110q- Chim Yến đáng thương

 

Thống kê truy cập

15860651
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2462
3897
6359

Articles

Ep11- Cultivating to elevate to higher level.

Many readers have asked on what does it mean by “cultivating to elevate to higher level”? Some analysis set out below to explain this matter.

1.      What is elevating to higher level in the Universe?

For understanding this matter, first of all you will need to comprehend that in each of us being a Rough Man, there is always a body and an Astral which is an Astral Man occupied our body since we are still a foetus in mother’s womb. This is a scientific truth existing objectively. There is nothing superstitious here. Astral is real your Self, called ta. The body is only borrowed for this incarnation. When you died the Astral Man will escape from the body to return to the invisible space and continues cultivating there await to be re-incarnated in the physical space next time. In such reincarnation, every one will borrow another body to be another Rough Man. (We have to borrow a body to keep us heavy enough to stay at the physical space, otherwise the Astral ta is so light that it will elevate back to the invisible space). The body only exits for one incarnation but the Invisible Man ta will go on back and forth for many incarnations. In accordance with instructions from Shakyamuni Buddha, an Astral Man can live for about 250 invisible space years (one invisible space year equals 1200 years on Earth). So can you calculate into Earth years to see how long our Self  ta will live? On this basis, you can see that we have to go back to the physical space for cultivation for many incarnations. 

So we have: Rough Man = Body+ Astral Man being our Self or real ta. 

You can look at Figure 1 below which illustrates the levels in Universe, including physical/material space and invisible space (the fine light space). This Figure has 14 levels, starting from Tran (Physical) Level, then Nguc (Hell) level, De level (when a Rough Man dies his ta dwells there), Than Linh (Deity) level (worshipped at home), Tien Than (Divinity) level (Lord worshipped in pagoda), Cao Tang level (High Virtue-bonze Bodhisattva, like Chinese pilgrimage bonze Xuanzang) etc., following clock wise direction to Troi/Thien linh Universe  level. The further towards the end, the higher the level is. In each level, there is a number in brackets which shows the number of grades in each level. Concretely, De  level has no grade, every one is the same. Than Linh, Tien Than, Cao Tang and Kim Cuong (Colossus Bodhisattva) levels have 4 grades in each level, from 1 to 4 with 4 as the highest. Similarly, in La Han (Arhat) level, there is 10 grades, from 1 to 10; Phat (No-name Buddha) and Thuong Phat (High Buddha) level have 9 grades from 1 to 9, with 9 as the highest. The last three levels, Duc Phat (Upper Buddha) has 10 grades, Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha) and Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha), have only one grade.

    

                               Figue 1

Each level has its distinctive energy field. This energy field becomes stronger following the clockwise direction, in which Troi level has the most powerful energy field. That’s the reason why it’s said that the further one goes along the clockwise direction the higher level one will attain. A Rough Man or Astral Man cultivates to increase the used force potency (UFP) to attain the supernatural capabilities of these higher levels is called “cultivating to elevate to higher level”.

In Figure 1, De is the lowest level where the Astral  ta of a Rough Man will dwell after dead. The Used force potency of a man corresponding to the level attained will determine the level that his Astral man will reach when he dies. An Astral in lower level cannot elevate to higher level because it’s too heavy. Elevating to the level of Phat To Nhu Lai (Tathāgata Buddha), i.e Shakyamuni Buddha, is considered to attain the highest level and becomes a super man. Now in the whole universe there have only Shakyamuni Buddha to attain this level. He is the only one who can access 100% of all Universe information.

So we can see that the target for a man’s life is to cultivate to elevate to higher level until he can meet Shakyamuni Buddha. Shakyamuni Buddha once said “Tathāgata is Buddha became, all being are Buddhas becoming”. It means that everyone can cultivate to become a Buddha. The only question remains is whether we have enough persistence to follow such cultivation. The higher the level cultivated, the more powerful capability abtained, so the more ability to do many extraordinary works.

2 – How to cultivate to elevate to higher level?

For elevating to the high level we need to have high Used Force Potency (UFP) of the body, measured in Bovis Scale. For ataining high UFP, we needs to do a “Tu Cong Phap” (TCP) course, meaning Cultivating will dedicatedly and practising body for UFP, briefly called as Cultivating. A lazy man who does not cultivate has a UFP only about 14.000-16.000 Bovis endowed automaticaly by Troi. That UFP is enough for him to live and work normally. When he dies, the lazy man’s Astral will dwell in De level as shown in Figure 1. If one cultivates to accumulate UFP of about 40.000 Bovis, he will be a Deity (deity worshipped by people at home) and dwell in Than Linh level, not in De level when dies. If attaining UFP of more than 115.000 Bovis, he becomes Tien Than (like Lord in pagoda or communal god worshipped in communal house) and will dwell in Tien Than level when dies. And so on. If one cultivates effectively in one incarnation he can elevate to higher level as shown in Table 1 below.

Table 1 – Achievements of Tu Cong Phap in one incarnation

 

Level attained in invisible space

in Figue 1 

UFP can be accumulated by

a Rough Man in one incarnation, Bv 

Thuong Phat (High Buddha), grade 1- 6

1.200- 6.100 billion Bv

Phat (Buddha), grade 1- 9

50- 980  billion

La Han (Arhat), grade 1- 10

1- 32  billion

Kim Cuong (Colossus Bodhisattva), grade 1- 4

160 million - 3  billion

Cao Tang (High virtue bonze), grade 1- 4

0.8- 12.6  million

Tien Than (Divinity/God), grade 1- 4

115.000 - 710.000

Than linh (Deity) 1- 4

40.000- 95.000

De (no cultivation)

14.000÷ 15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 shows that if in this life, one was incarnated from Thuong Phat level, he can cultivate to attain UFP of 1.200 to 6.100 billion Bovis, which can reach Thuong Phat of grade 1 – 6 (Maṃjuśrī-bodhisatva and Samanta-bhadra-bodhisatva are Thuong Phat grade 9 now). Once died, his Astral will dwell in Thuong Phat level in Figure 1. If in this life, one was incarnated from De level he can cultivate to achieve the UFP of 1 billion Bovis, attained La Han level, enough to be enlightened. For attaining higher levels (Phat and Thuong Phat), he needs to come back to the physical space for cultivating for many future incarnations.

 

3 – What is Tu Cong Phap?

That is Cultivating Will dedicatedly and practising body for UFP

-      Cultivating Will is where we determines himself to cultivate Buddhism for the whole life, i.e, wholeheartedly follow the teachings of Shakyamuni Buddha. Only cultivating Buddhism and not being distracted by other religions is called sincere will cultivation or only Buddhism cultivation. Only by cultivating will dedicatedly we can increase our UFP to body.

During Will Cultivation a religious man may encounter other religious orders such as Catholics, Ky Mon, Tibetan Tantrism, Yoga etc, or Khi Cong/Qi Gong for increasing health. Only when he is not distracted by these practices he can be called cultivating will sincerely. If distracted by other orders he will be confused and his UFP cannot be increased. Practising Buddhism is voluntary and no one can be forced to follow it. That being called “Cultivation is in will”. It means that one needs to make up his mind to cultivate Buddhism and will persistently follow Buddhism for his whole life. Cultivating Buddhism does not mean you have to pledge and live in pagoda or church, but can remain at home for practicing. It means that you can continue your ordinary life at home and always remember that you are a religious man. There is also no need to chant buddha sutra daily at home or in pagoda.

-      Practising UFP is where you need to practice Luyen Cong Phap exercise lead by one Su Phu (Master) every day. The practising exercises allow absorption of universal energy into the body to increase UFP. There needs to have one Su Phu to guide method of increasing Used Force Potency. That being called “Potency is by Su Phu”. In the first state you should attend a special course guided by Su Phu and then persistently practise this for the rest of your life. Experience of some courses has shown that most of students practitioners can increase UFP of body from 13-15 thousand to about 400 thousand Bovis, equivalent to a low level psychic, after about 3 months practising.

So the procces cultivation includes 2 parts: Cultivating will and practising Potency. In cultivating, you needs to determine to practise toward Will Cultivation whilst  practising Potency will be according to the help of Su Phu. So it is called Cultivation is in Will, Potency is by Su Phu. Practising persistently will gradually increase Potency to elevate to higher levels among the 13 levels mentioned in Figue 1.

Note: You can choose to cultivate following Buddhism, Troi, Thanh (Saint) or Mau (Mother Gods). Once it has been chosen, you should only follow that religion. (see also.

 

4 – What is Potency Cylinder?

Potency Cylinder (PCy) is a form of one pillar enclosing the body (see Figure 2). It is the Energy Field Cylinder being around the body, emitting white & softly yellow light. PCy has the shape of a pillar, like a glass with the top circle a little bit bigger than the bottom. The higher the Potency achieved, the higher the pillar is. The height of pillar is counted from sitting floor surface to above. So, if an Astral Man looks at PCy of a Rough Man he can know how much UFP this man achieved during his cultivation. Rough Man with third eye opened can also see PCy.

Together with the illumination of the PCy, the charkas also emit dark-toned white yellow illumination in the shape of a ball, among which Bach Hoi charka (Crown charka) is the biggest. Other charkas are a little bit smaller and have equal size balls. The main spots/acupoints (Lao cung, Hop coc, Khuc tri, Dung tuyen, Tuc tam ly) also have white yellow illumination balls with smaller size and pale colour.

                                             Fifue 2                                                 Figue 3                          Figue 4

PCy has also a effecting area which is surrounding body. People being within this effecting area will receive energy from the pillar’s owner. Because the PCy has white yellow light which is subtle light carrying transparent and wholesome energy, the people who receive this energy really received luck. It explains why ordinary people like to touch the body of holy cultivaters who have high energy. The PCy has actually effected area with diameter two times of pillar’s diameter, so it’s not necessary to touch on the cultivator’s body to receive such energy. Standing within its effected area is enough for this aim. PCy diameter and Pcy effected area are specified in Table 2 below.

 

Table 2 – Size of PCy and its effected area

 

 

Level achieved by cultivation

(in Figue 1) 

Height of PCy (meter) 

Average diameters of Pcy/effected area, (meter) 

Thuong Phat (High Buddha) grade 6

Above Bach Hoi 0.7m

2.5 / 5.00m

Phat (Buddha)

Bach Hoi

1.20 / 2.40

Lan Han (Arhat)

An Duong

0.95/1.90

Kim Cuong Bo Tat (Collosus)

Thien Dot

0.85/1.70

Cao Tang Bo Tat (High Virtue Bonze)

Dan Dien

0.60/1.20

Note: the height of PCy of a cultivator, sitting or standing in floor, is counted from the floor surface. 

 

Table 2 shows that a cultivator attaining Cao Tang Bo Tat level has the height of Pcy up to charka Dan Dien, a knuckle below the navel, with diameter of PCy is 0.6 meter, and of effected area is 1.2 meter. If attaining Kim Cuong Bo Tat level, the pillar will have height reached to charka Thien Dot (jugular notch) with diameter of 0.85 meter and diameter of effected area is 1.7 meter. And so on for the higher levels.

 

5- Requirements for the cultivators

For cultivating, you needs to determine Will cultivation and Potency practise as mentioned above. All attachments, ambitions, jealousies, and envies etc, must be step by step ridded of to become a person of Chan, Thien, Nhan*. There should be no expectation of quick increase in UFP. Cultivation is just cultivation. There is no need to know how fast the UFP increases, but it certainly will increase. In practising daily for Potency, you need to do one exercise for increasing potency and then sit meditating to absorb universal energy into the body. Each time for about 30 minutes, and this exercise must be disciplined for the whole life.

 

6 – Organisation of training course

It’d better if you attends a special training course called Tu Cong Phap (TCP) course with the guidance of a Su Phu for 7 lessons in accordance with the book “ Khi Cong for increasing Used force Potency” as illustrated in Figure 3. After that, there is the practising proccess at home for the rest of your life. Those who have attended the training course and command the exercise operations are encouraged to guide their close and near friends and family members to practice in group. However, they must not organise training course for money. Only Su Phu of such Tu Cong Phap course is allowed to organise this training course. Su Phu of the course must be honoured by Shakyamuni Buddha and must not be self honoured. Each student in the TCP course will be granted with a Seal of Shakyamuni Buddha, called “An Luyen Cong Phap” (ALCP} (Figure 4). The Seal will focus universal energy absorb automatically into the body 24 hours per day. It helps increase UFP quickly. As practising TCP is teaching of Shakyamuni Buddha, the person who help the more students to do this ptractise, the greater virtue he can gain. There is no discrimination in terms of age for practising. It’s even good for children of age 8 or 9 to start practising. This is the best way for children to cultivate their will to be compassionate and loving-kindness. Children only need to practise to increase their potency. Children should not sit meditating and chant Sutra. (Mediation and chanting sutra are only suitable for people of 18 and above). Anyone who practises TCP should certainly read and comprehend Lesson 7 – The theory of TCP in the above book (Fifue 2). Children who completed 3 class can read and understand this lession. Professor Dich organises regular TCP training cours in Hanoi. Student will learn TCP and learn to handle pendulum. Once the student reached high level, they will be trained to treat diseases by energy without using medicines.

Prof Dich

 Note:

(*) Chan, Thien, Nhan:

Chan means “true, truth, real, truthfulness”;

Thien, “compassion, benevolence, kindness, goodness”;

 

Nhan, “fortitude, forbearance, endurance, tolerance, patience, self-restraint, selfcontrol.”