Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm 

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 110a- Mật tông Phật giáo là gì?

Bài 110b- Tịnh độ tông và Thiền tông

Bái 110c- Đạo sĩ là gì

Bài 110d- Tà Mẫu là gì?

Bài 110e- Bề Trên

Bài 110f- 9 Luật Trời

Bài 110g- KHẢO VƯỢT

Bài 110i-Giá trị của tiền

Bài 110k- Bệnh sỹ người lớn

Bài 110l- Cái gì mang đi khi ta chết

Bài 110m- VÌ SAO?

Bài 110n- Bát hương cháy lành dữ?

Bài 110p- Mệnh và chuyển đổi Mệnh của người Trần

Bài 110q- Chim Yến đáng thương

 

Thống kê truy cập

15860478
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2289
3897
6186

Articles

Ep5- Mankind's Civilization

    Many people feel proud that mankind on Earth has advanced civilisation, developed science and technology, and that the Earth has entered the Information technology era etc,. Many nations are proud of their long history cultures… But few of us knows that mankind’s civilisation on Earth today is only equal to its level 14,500 years ago! It means that mankind once moved backward and now it has the danger of going to destruction.

1 – Mankind in Universe

In accordance with instructions of Śhakyamuni Buddha, there are 5 mankind-bearing planets in Universe, among which our Earth civilisation ranked 4th. The ranking as follows:

+ The largest planet, 1.7 times larger than Earth, has the highest civilisation, called Bg;

+ The second planet, 1.3 times larger than Earth, has the second highest civilisation, called Sc;

+ The third planet, same size with Earth, has civilisation ranked third, called Th;

+ Earth has civilisation ranked 4th;

+ The fifth planet, about 0.8 of Earth size, and has the civilisation ranked fifth, called Fv.

These human bearing planets formed a quadrangular pyramid with unequal faces and distance to Earth in million years of light (Figure 1). In Fig.1 the numbers in brackets are the distant from Earth to other planets. Each planet belongs to its planet system, just like Earth is in the Sun System. Without the Sun’s heat there can’t be life.

        

                             Figue 1

Because of such huge distance, there is little hope that men on these planets can meet to shake hands to welcome each other as many people may dream.

    But the truth is not like that. The first and second largest planets with higher civilisations have programs to help our Earth civilisation. They have just approached us recently. This is truth not joke! They actually arrived at Earth more than ten thousand years ago. At this moment, they still have program to approach us. You may have heard many times about Unidentified Flying Object – UFO. This is truth and men on Earth have seen them many times, even pictures of them were taken (Figure 2). They, however, only landed in one place and at a time they can’t be seen and then left immediately without intention to approach people being because they are afraid of the greedy, selfish and materialistic mind of the Earth men that will offer resistance to them, despite their goodwill to help us. So you should wait and hope future we can approach and receive such favour.

       

                    Figue 2 /Internet/       

2. Bi-nature human race

The total population of mankind on the five mankind bearing planet is around 39.3 billion.

Mankind, whichever planet they live on, always have a body /material state and an Astral state being an Astral Man occupied that body. So that it is called “bi-nature”, meaning that there is a Rough State and a   Supersensual State, called Astral man or a Material  Man and a Spirit  Man. So we have:

   Rough Man = Body + Astral (Astral Man)

                         = Material Man + Spirit Man

This bi-nature feature requires man to increase their Spirit Ratio. That’s a ratio between Spirit and Material, or between Astral and Body. A person with higher Spirit Ratio will be more intelligent, and vice versa, it’s an ignorant and mean person. The Rough Man on Earth has the average Spirit Ratio of about 26/74, very low. So they are dull-witted. Whilst on highist civilised planet, their ratio is 70/30 (see alsoBài 40- Tỷ lệ tâm linh). This is a truth exists objectively, there is nothing idealistic or superstitious about it. If mankind want to have higher civilisation they have to increase the Spirit Ratios, or the Astral Man, or  Spirit Man inside us to have higher share.

3. The so-called mankind civilisation on Earth

Mankind on Earth is poisoning the Astral Man inside themselves with materialism. It means they are ardently pursuing material while ignoring Spirit. As a result, the Astral Man inside the Bbody is very weak. On contrary, the Body is getting distinctively stronger. It’s sad that many men on Earth still understand that there is only Material but not Spirit. Based on such belief, they think that the Astral Man or Spirit Man inside the body is just a gossip and superstition. It’s regretful that even many people with high education, holding PhD, Professor, Associate Professor title think so as well. Such a harmful and dull thinking! People of past generations understood this a lot more correct than we do today.

Mankind is poisoning Astral Man with what?

    With Money, atomic reaction and pollution

1)  Money is a worst thing in mankind society on Earth. It is greed for money that makes men become despicable, scrambling from each other, killing and robbing just for money; endless wars are just for occupation of natural resources (that generate money); embezzlement & corruption are for money, dumping un-processed wastes into rivers and seas is also for money. In short, money poisons people and makes them become brutal and merciless. It’s egoistic extreme materialism that leads mankind moving backward. Everyone knows that the Hydrogen engine replacing the internal combustion engine will lead to reduction of environmental pollution. But it is locked in research and experiment for decades without being invested to come to real life. Why’s that? Because if the Hydrogen engine replaces the petro engine will many gigantic petro groups become bankrupted? They are controlling the whole world economy and won’t easily let off their profit because of scientific progress of mankind?

2)  Atomic reaction is an invention that destroys human race. The purpose of inventing atomic reaction is more to serve war than for progress of society. Though there are many atomic power plants being constructed but mankind is gradually disposing them, whilst development of atomic bomb, nuclear war head missile is still a competition between many countries. For what? For destroying each other, isn’t it? Killing each other is for money, for materialism. It’s rarely known that  14,500 years ago mankind on Earth has much higher civilisation compared to ours today, but then atomic wars killed most of human race on Earth, destroyed every civilisations at that time. The Earth had to begin again until it reached the existing civilisation just once again to face with the threat of nuclear war ahead. So until when atomic reaction will make mankind move backward? That’s the real value of atomic reaction. The mass media and television is full of violence, war and killing, even preparing for wars among stars?! So are online games. Education of love and compassion is rarely cared for.

3)  Pollution is a killing tool for many incarnations. Pollution includes: air pollution, food pollution, water pollution, noise pollution, light pollutions, colour pollution etc,. We look at each of them one by one below:

+ Air pollution: everyone knows that people will die if stop breathing for two minutes. (Those who don’t believe can try it by hanging themselves!). So air for breathing is so important. But mankind is still disposing into space so much gas waste. The more developed the science the more gas waste are dumped into space. It’s said that the developed countries take the largest share with more than 70% gas waste. CO2 waste now has reached 56 thousand billion cubic metre per year. There are so many poisonous gases emitted from plants and internal combustion engines everywhere on this Earth: CO, SO2, CO2, NOx, Pb, CH4, etc, along with all kind of dusts thrown into the air. All are because of industry development. The more development the worst! There is not only pollution close to Earth surface but also universal space. Waste produced by cosmos science is countless. So do you think that the more developed the science the more pollution it causes?

+ Food Pollution: it’s apparent. Every day mankind on Earth faces with poisonous chemical infected foods, spoiled foods, out of date foods, chemically soaked fruits, food over using grow boosting supplements, so is animal meat. There are also so many fake goods, fake medicines, chemical and colouring substance infected drinking water etc,. All of these evils happened because of greed for money. Some countries have even an economy producing fake goods and products for exportation. If not for money, what is it for?

+ Water Pollution: everyone knows that human being will be exhausted without water for a few days. Nevertheless, they are dumping into rivers, seas and lakes with countless polluted waste waters causing pollution to not only surface water but also underground water, soil, plants and animals. The more the industry develops the more plants and factories dispose waste water and dust and gas. Now a day, disposing waste that kills a river is taken for granted, every day story. Does it mean that the more science develops the more it poisons mankind?

+ Noise pollution: it’s so noisy in all cities because they are crowed with people and traffic. Let alone guns, bombs and mines in wars. Even music is heavily loaded with weird discotheque sounds. Young people don’t like rhythmic music of natural sounds but running after noisy discotheque music. Few people know that noise pollution poisons our Astral, i.e the Astral Man living with us, for many incarnations, from one to another. So noise pollution impacts not only life in this incarnation but also many future ones without knowing until when it can be completely cleansed.

+ Colour Pollution: Over-Bright and glaring colour is a distinctive feature in using colour of mankind on Earth. Why did Troi create plants with green colour and soil to grow trees with light brown colour? Whilst people does not want to follow nature but resorting to glaring colour like red, white, black, dark yellow, purple…? Each man has aura of pale yellow colour (enclosing their body), but rarely anyone knows how to choose colour for their clothes, vehicles, house walls to match their body. Colour pollution caused by the passion for glaring colours which poisons the honest mind of man.

+ Light Pollution: Mankind uses glaring and dazzling light, rarely uses soft light. Just like colour pollution, light pollution poisons the Astral man for several incarnations.

   All pollutions caused by mankind mentioned above are day by day making our body withered, our gene ruined, the Astral Man inside us weak. A withered body only needs not more than 100 years to regain, but the ruined gene causes the next generation weaker than the previous one. The weak Astral Man will take several incarnations to restore without any certainty of success.

    It’s money, atomic reaction and pollution that caused by mankind are poisoning themselves. It’s the development of technology to pursue selfish materialism. These things will lead to the destruction of man, sooner or later.

4. Bhutan

Bhutan is a kingdom lying to the east of Himalaya range, sandwiched between India and China. Most of the population are Buddhists. Despite being considered poor, Bhutan is seen as the happiest country in the world. First of all because Bhutan people do not pursue material life with big house, beautiful cars or Iphone device…, but they always take care of their spiritual life. Bhutan government uses gross national happiness as a basis for building their country, considering people’s happiness as the main index for measuring the advancement of society. In this country, nature is taken care of, forests, rivers and plants are reserved, people consider living in harmony with nature as their happiness. This is the right direction in line with the law of Universe. That’s why the lives of people there are very peaceful.

5. Cry for help for the Earth

People, please stop selfish materialism; Please stop all actions causing the pollution to Earth ecological system immediately. Please take care of the Spirit, take care of the Astral of each man to make it refined and light and honest. Only development of spirit will save Earth from the catastrophes waiting ahead.

The law of Universe provides that Human being, wherever they are living in physical space, must take care of the development of spirit. Development of spirit is the right direction for the development of human society.

Prof. Dich